Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II
Adres:
Rzepiennik Biskupi 321
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
woj. małopolskie
telefon / fax
(014) 65-30-074
e-mail:
gim_rzep@wp.pl
Powrót do strony głównej


GRONO PEDAGOGICZNE


mgr Jadwiga Ryba DYREKTOR SZKOŁY, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie
mgr Magdalena Brzeżańska nauczyciel matematyki, informatyki
mgr Piotr Burkot nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć artystycznych
mgr Ryszard Gębarowski  nauczyciel wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Maria Łatka nauczyciel fizyki, matematyki, zajęć technicznych
mgr Urszula Machowska nauczyciel języka niemieckiego, wychowania do życia w rodzinie
Tomasz Machowski nauczyciel języka angielskiego
mgr Krystyna Markowicz nauczyciel języka polskiego, historii
mgr Urszula Osika nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
ks. mgr Grzegorz Ogórek nauczyciel religii
mgr Katarzyna Ryndak nauczyciel geografii, biologii, bibliotekarz
mgr Agnieszka Stachura nauczyciel chemii
mgr Barbara Warzecha nauczyciel wychowania fizycznego


             
mgr Katarzyna Ryndak wychowawca klasy IIa
mgr Krystyna Markowicz wychowawca klasy IIb
mgr  Urszula Machowska wychowawca klasy IIIa
Tomasz Machowski wychowawca klasy IIIb
mgr Ryszard Gębarowski koordynator sportu
mgr UrszulaOsika opiekun Samorządu Uczniowskiego                Powrót do strony głównej