Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II
Adres:
Rzepiennik Biskupi 321
33-163 Rzepiennik Strzyżewski
woj. małopolskie
telefon / fax
(014) 65-30-074
e-mail:
gim_rzep@wp.pl
Powrót do strony głównejHistoria Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim
                 

 • Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim powstało w 1999 roku w wyniku reformy szkolnictwa w Polsce
 • MARZEC 1999  -  Uchwała nr VII/31/99 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim z oddziałami w Rzepienniku Strzyżewskim i w Turzy. W jej wyniku szkoła rozpoczęła funkcjonowanie bez własnego budynku. Siedzibą szkoły ustanowiono Szkołę Podstawową w Rzepienniku Biskupim. W obwód Gimnazjum weszły następujące miejscowości: Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Turza i Kołkówka.
 • STYCZEŃ 2004 - Uchwała nr XIII/64/04  Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie przekształcenia Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim. Na jej mocy odłączono od Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim oddziały mieszczące się w Szkole Podstawowej w Turzy, które weszły w skład Zespołu ze Szkołą Podstawową.
 • JESIEŃ 2005 - Zapada ostateczna decyzja o budowie Gimnazjum w centrum Gminy Rzepiennik Strzyżewski na działce sąsiadującej z nowo wybudowanym Urzędem Gminy. Budynek kosztował dwa miliony złotych. Dzięki staraniom Pana Wójta Kazimierza Fudali, pieniądze na budowę szkoły zostały pozyskane z Unii Europejskiej. 
 • LISTOPAD 2006 - Zakończenie budowy szkoły.

 • KWIECIEŃ 2006 -  Uchwała nr XXXII/184/06 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych oraz granic ich obwodów w Gminie Rzepiennik Strzyżewski.  Do szkoły dołączają oddziały mieszczące się w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym w liczbie 39 uczniów, które do czasu oddania nowej szkoły funkcjonują jako oddziały zamiejscowe. 
 • STYCZEŃ 2007 - 27 stycznia 2007 roku Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim rozpoczyna działalność jako samodzielna szkoła. Gimnazjum liczy wówczas 171 uczniów oraz 15 nauczycieli i 5 pracowników obsługi. Jest piękna i nowoczesna z salą gimnastyczną. Dobrze wyposażona. Większość uczniów jest dowożona pod opieką pracowników szkoły. 
 • CZERWIEC 2010 Z trzeciego na czwarty czerwca 2010 roku nad Rzepiennikami przeszła ogromna nawałnica, która zniszczyła centrum Rzepiennika Biskupiego i Rzepiennika Strzyżewskiego. Oprócz strat jakie ponieśli mieszkańcy, rolnicy Gimnazjum zostało doszczętnie zniszczone. Przez szkołę przepłynęła fala sięgająca 1,6 m do 2 m. Ocalały ściany i dach. 
 • W oczyszczanie obiektu zaangażowali się rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy.Odbudowa Gimnazjum rozpoczęła się natychmiast dzięki staraniom Pana Wójta Kazimierza Fudali. Po uporządkowaniu obiektu z mułu i   zniszczonego sprzętu rozpoczęły się roboty budowlane. 
 • 25 CZERWCA 2010 - Szkołę odwiedza Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymuje Pani Dyrektor  Jadwiga Ryba.
 • 1 WRZEŚNIA 2010 -  158 uczniów rozpoczyna rok szkolny 2010/11 w odremontowanej szkole. Wydarzenie to uświetnia swoją obecnością Pani Dyrektor Delegatury Urszula Blicharz.
 • ROK 2011 - Została uregulowana Rzepianka na wysokości budynku szkoły oraz zamontowane rolety zewnętrzne zabezpieczające przed naporem wody.
 • ROK SZKOLNY 2012/2013 - W szkole uczy się 130 uczniów w sześciu oddziałach, pracuje piętnastu nauczycieli i pięciu pracowników obsługi. Szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, osiąga dobre wyniki nauczania. Jest taka jakie jest jej otoczenie, jacy są uczniowie oraz ich nauczyciele, rodzice i pracownicy.

Od 1 września 2012 roku zgodnie z Uchwałą nr  XVIII/92/2012 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 czerwca 2012 roku 

w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim nosi nazwę: 

Gimnazjum w Rzepienniku Biskupim im. Żołnierzy Armii Krajowej Oddziału Regina II.                     Powrót do strony głównej